Công trình   >>   Bệnh viện Vinmec Central Park

Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Image Slider
Tên dự án Bệnh viện Vinmec Central Park
Địa chỉ Tân cảng Sài Gòn
Hạng mục cung cấp Tủ điện MSB, ATS, LV, DB, UPS
Thời gian 02/2015
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác