Công trình   >>   Bệnh viện Yên Bái

Hình Hình
Image Slider
Tên dự án Bệnh viện Yên Bái
Địa chỉ Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Hạng mục cung cấp Tủ điện LV, LP, DB, UPS
Thang máng cáp
Thời gian 04/2014
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác