Công trình   >>   Formosa Hà Tĩnh

Hình Hình
Hình Hình
Image Slider
Tên dự án Formosa Hà Tĩnh
Địa chỉ Khu Kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hạng mục cung cấp Tủ điện DB, PCCC
Thiết bị điện
Trụ đỡ kim thu sét
Thời gian 05/2015
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác