Kios-SE01

Kios-SE01

Tủ hợp bộ Trung Thế (Kios)
Tủ hợp bộ Trung Thế (Kios)
 + Trạm 1000KVA – 35(22)/0.4KV bao gồm Tủ Mạch Vòng 35KV 3 ngăn Dao đến, Dao xuống Máy Biến Áp, Dao đi (Ring Main Unit – SM6 – 36 ) của Schneider. Máy Biến Áp 3pha 35(22)/0.4KV. Tủ Hạ Thế 1600A 4 lộ ra.
 
 +  Trạm 560KVA – 35(22)/0.4KV bao gồm Tủ Mạch Vòng 35KV 3 ngăn Dao đến, Dao xuống Máy Biến Áp, Dao đi (Ring Main Unit – SM6 – 36 ) của Schneider. Máy Biến Áp 3pha 35(22)/0.4KV. Tủ Hạ Thế 1000A 3 lộ ra.

 

Sản phẩm cùng loại