Công trình   >>   Lotte mart Nha Trang

Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Image Slider

Tên dự án Lotte mart Nha Trang
Địa chỉ Số 58 đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP. Nha Trang
Hạng mục cung cấp Tủ điện MSB, LV, DB
Thang máng cáp
Thời gian 03/2016
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác