Công trình   >>   Nhà máy dệt nhuộm ILSHIN Viet Nam

Hình Hình
Hình Hình
Image Slider
Tên dự án Nhà máy dệt nhuộm ILSHIN Viet Nam
Địa chỉ
Lô số 30-4 đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Hạng mục cung cấp Tủ điện MSB, LP, DB
Thời gian 03/2016
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác