Công trình   >>   Nhà máy Dreamtech

Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Image Slider
Tên dự án Nhà máy Dreamtech 
Địa chỉ Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh
Hạng mục cung cấp Tủ trung thế (HV)
Tủ điện MSB
Thiết bị điện
Thời gian 04/2014
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác