Công trình   >>   Vinpearl Vũng Me Nha Trang

Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Hình Hình
Image Slider

Tên dự án Vinpearl Vũng Me Nha Trang
Địa chỉ Vinpearl Nha Trang
Hạng mục cung cấp Tủ điện LV, DB
Thời gian 01/2015
Trạng thái Hoàn Thành

Công trình khác