Tên dự án

Bodaiju Cambodia

Địa chỉ

269 Russian Federation Blvd (110), Phnom Penh, Campuchia

Hạng mục cung cấp

- Cung cấp tủ MSB, ATS, DB 

Thời gian 11 / 2016
Trạng thái Hoàn thành

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 468 468
Zalo